งานวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคู่มือการบันทึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษา ระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
งานวิจัย
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ของวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสถานประกอบการ

ข่าวสาร

วันเสาร์, 12 มิถุนายน 2564 17:38

  วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.00 น. นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันเสาร์, 12 มิถุนายน 2564 17:37

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล การประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่...

วันเสาร์, 12 มิถุนายน 2564 17:33

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. นายไพบูลย์ ฤกษ์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

วันจันทร์, 31 พฤษภาคม 2564 18:33

นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ปฏิทินการศึกษา

สิงหาคม 2021
พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  • Poster1
  • Poster2
  • Poster3
  • Poster4

ปฐมนิเทศนักศึกษา